Đổi ngày âm dương


Kết quả chuyển đổi:

► Ngày Âm Lịch: 18/08/2022

► Ngày Dương Lịch13/9/2022

DƯƠNG LỊCH NGÀY 18 THÁNG 08 2022

ÂM LỊCH DƯƠNG LỊCH
Tháng 08 năm 2022 Tháng 09 năm 2022
18
13

Ngày Kỷ Tỵ Tháng Kỷ Dậu
Năm Nhâm Dần

Giờ Hoàng Đạo (Giờ Tốt)
Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)