Đổi ngày dương âm


Kết quả chuyển đổi:

► Ngày Dương lịch: 18/08/2022

► Ngày Âm Lịch22/7/2022

ÂM LỊCH NGÀY 18 THÁNG 08 2022

DƯƠNG LỊCH ÂM LỊCH
Tháng 08 năm 2022 Tháng 07 năm 2022
18
21

Ngày Quý Mão Tháng Mậu Thân
Năm Nhâm Dần

Giờ Hoàng Đạo (Giờ Tốt)
Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)