Lịch Tháng 8 năm 2020

lịch vạn niên tháng 8 năm 2020

xem lịch âm dương tháng 8 năm 2020, ngày lễ âm và dương trong tháng này.


Chú Thích:

Ngày tốt
Ngày xấu
< Tháng 8 Năm 2020 >
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
12/6
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
25
15
26
16
27
17
28
18
29
19
1/7
20
2
21
3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
29
11
30
12
31
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những ngày lễ âm lịch trong tháng 8 năm 2020

Những ngày lễ dương lịch trong tháng 8 năm 2020

19/8 - Dương lịch - Ngày tổng khởi nghĩa
Tổng khởi nghĩa Hà Nội năm 1945 là sự kiện nhân dân Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Việt Minh đã giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và chính phủ Đế quốc Việt Nam vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng mở đầu cho Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.